Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Fides Optio Oy

Y-tunnus: 2816153-5

Tehtaantie 8

80400 Ylämylly

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Olli Turpeinen

Tehtaantie 8

80400 Ylämylly

olli.turpeinen@fidesoptio.fi

+358 (4) 44 321 2075

Rekisterinimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Annettujen tietojen perusteella Fides Optio Oy ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Viesti

Säännönmukaiset tietolähteet

Fides Optio Oy:n kotisivut

Tietojen säännönmukaiset luovutukset.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin käsittelijöille tai muille yhteistyökumppaneille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei tulla luovuttavaan EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisterinsuojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkastus tapahtuu ottamalla yhteyttä Fides Optio Oy:n tietosuojayhteyshenkilöön kirjallisesti tai sähköpostilla.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen korjaus tapahtuu ottamalla yhteyttä Fides Optio Oy:n tietosuojayhteyshenkilöön kirjallisesti tai sähköpostilla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Lisäksi rekisteröity voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä Fides Optio Oy:n tietosuojayhteyshenkilöön kirjallisesti tai sähköpostilla.


Loading ...